R. NELSON PEREIRA LOPES, 614 CENTRO PORTO FERREIRA - SP, 13660-053, BRASIL